Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Logo
Úvod O mně

Hobbies

KoloBastlení

ČVUT - FEL

EaIEaSTAE

Ostatní

DownloadKontaktOdkazy

aktualizace 10.04. 2010

Oddělovací transformátor

Transformátor je zařízení (stroj, říkejte tomu jak chcete), který na principu elmag. indukce převádí (transformuje) el. energii z daného vstupu na daný výstup s parametry, které požadujeme.

Komplet

Bezpečnostní oddělovací transformátor je transformátor s galvanicky odděleným primárním a sekundárním vinutím. Měly by být vybaveny dvojitou izolací a je lepší když jsou navinuty na dvousloupkovém jádru. Slouží pro oddělení síťového napětí od připojeného zařízení s maximálním odběrem dle mechanické konstrukce transformátoru. Z toho všeho plyne, že nedojde k úrazu el. proudem, při dotyku s živou částí. Toto ale neplatí, pokud se chytneme obou výstupů sekundárního vinutí najednou, potom dojde k uzavření obvodu a úrazu el. proudem. Z výše napsaného vyplývá, že trafo je výborné na oživování a opravy elektronických přístrojů.

Mnou použité trafo je 500VA,což na běžné oživování stačí.

Vrch
Spodek

Teď něco ke konstrukci. Pokud si budete dělat nějakou skříňku(krabičku) se zásuvkou na toto trafo, musíte dodržovat několik zásad, je to přeci jen životu nebezpečné a pokud to uděláte špatně může Vás to zabít!!! Tímto se také zříkám jakékoliv zodpovědnosti za tento článek, je to na vlastní nebezpečí a za nic neručím!!!

Zaprvé !!!nesmí být!!! ve výstupní zásuvce zapojen kolík(ZŽ zemní vodič), jinak fukce oddělovacího transformátoru postrádá smysl a právě jsme "vyrobili" normální transformátor. Já jsem použil dvojitou zásuvku, kde je kolík obou zásuvek spojen. Z toho plynou jistá rizika při současném zapojení 2 přístrojů s kovovým krytem, které mají zapojenou 3-vodičovou vidlici a tím pádem vyvedenou kostru(ZŽ zemní vodič) na kolík. Pokud dojde k "prošvihnutí" jednoho přístroje v zásuvce, toto napětí se dostane přes kostru do druhého přístroje zapojeného v druhé zásuvce, což může mít nemilé následky. Pokud tyto kostry rozdělíme, tzn. přerušíme spojení kolíků v zásuvce, zabráníme přenosu napětí na druhý přístroj, ovšem je zde jiný problém. Při "prošvihnutí" obou přístrojů na kostru(kovový kryt) může dojít k nebezpečnému dotyku, když si sáhneme na oba přístroje najednou.

Zadruhé, bude jistě krabička ze železa, protože trafo je kus materiálu a měděné vinutí s jádrem váží pěkných pár kil. Krabičku každopádně uzemnit.

Zatřetí, musíme proměřit(doporučuji ručkový přístroj, digitál není moc vhodný) potenciály všech zdířek a kolíků ve výstupních zásuvkách oproti krabičce (tzn. zemnímu ZŽ vodiči). Všechny napětí by měly být nulové!!! Pokud nejsou někde je chyba a nepoužívejte takový přístroj!!! Ale je zde jedna taková věc, já jsem se také nejprve informoval, protože jsem si nebyl jistý. Pravděpodobně naměříte na zdířkách oproti kostře nějaký potenciál (napětí), nepanikařte a změňte rozsah voltmetru, pokud je výchylka konstantní je všechno v pořádku, měřený obvod se chová jako zdroj konstantního proudu (zdroj s vysokou impedancí, proti kterému jsou předřadné odpory ve voltmetru zanedbatelně malé). "Vinutí transformátoru má proti kostře i proti ostatním vinutím určitou kapacitu, která může za to, že sekundární vinutí nemá proti zemi nulový potenciál. To napětí, co měříme, je pokaždé jiné, podle toho, jakým odporem či jakou impedancí ho proti zemi zatížíme." Pokud je stíněný primár od sekundáru, toto napětí nenaměříme. (Díky HILLovi a mi-rovi z Elektrobastlírny za objasnění kapacitních proudů u transformátoru).

Pokud jsme splnili všechny předchozí podmínky, můžeme používat oddělovací transformátor s klidným svědomím. Ale pokud si nejste jisti zda transformátor, který jste použili je opravdu bezpečnostní oddělovací transformátor, raději ho nepoužívejte pro svoji ochranu.