Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Logo
Úvod O mně

Hobbies

KoloBastlení

ČVUT - FEL

EaIEaSTAE

Ostatní

DownloadKontaktOdkazy

aktualizace 01.03. 2007

Elektronický Isostat

Určitě všichni znáte Isostaty, daly se namontovat do lišt na 3 různé způsoby. Buď závislé, aretované nebo čistě tlačítka. Předmětem tohoto článku budou vázané isostaty a to 4 tlačítkový. Funkce je jasná (stiskneme 1 tlačítko a po sepnutí druhého tlačítka druhé vyskočí). Na následujícím obrázku je právě onen 4-tlačítkový isostat (obrázek použit ze stránek http://www.bucek.name/ ).

Isostat

V dnešní době už mechanické přepínače ustupují z přístrojů a mahrazují je elektronické, jednak je to bezúdržbové a rozměrově malé, relativně rychlé. Na následujícím obrázku je schema zapojení. Trochu si ho popíšeme. Základem celého zapojení je IO 4028, což je dekadický dekodér BCD kódu. Na log. vstupy A,B,C,D přivádím log. úrovně signálu 0 a 1 (pomocí tlačítek A-D) a podle jejich kombinace je aktivní jeden výstup Q0-Q9. Z výstupu je zavedena zpětná vazba na vstup k zajištění stálého sepnutí výstupu (jako vázaný isostat). Po stisknutí jiného tlačítka je zavedena zpětná vazba odpovídajícího výstupu, která zajišťuje sepnutí výstupu. Pro počáteční sepnutí jednoho tlačítka je zaveden kondenzátor C1, který přivede na vstup po připojení nap. napětí kladný impuls (v našem případě tlačítko A). Toto počáteční sepnutí lze vyřadit tím že nezapojíme C1, v tom případě je po připojení nap. napětí přepínač "mrtvý" a reaguje až po prvním stisku tlačítka. Pro signalizaci je použito LED, které jsou spínány přes tranzstory Q1-Q4. Rezistory pro nastavení klidového prac. bodu tranzistoru jsou dimenzovány na nap. napětí +12V, proto pro jiné nap. napětí je nutné rezistory přepočítat. Napájecí napětí může být 5-15V.

Schema zapojeni

Seznam součástek je v následující tabulce:

Seznam součástek
R1-R8 47k
R9-R12 4k7
C1 100n
D1-D4 1N4148
TL_A - TL_D mikrospínač
LED_A - LED_D LED 3mm GREEN
Q1-Q4 BC547
IC1 4028N

Přepínač je jednoduchý a při dodržení schematu pracuje na první zapojení. Na případné nedostatky nebo dotazy zodpovím.